Filosofien bag træningen

"Den følelsesmæssige del er overset"

Godfamiliehund er førende indenfor opbygning af behovsstyrede træningsmodeller. Mange hunde keder sig under træning, fordi traditionel hundetræning, i overvejende grad er baseret på handlingsbaseret indlæring. Det vi mener er, at hunden på en meget ”tør og kedelig” måde, bliver instrueret i fx at sætte sig. Altså.. der er så meget fokus på selve handlingen, at den følelsesmæssige del af det bliver overset. Hvis den følelsesmæssige del er overset, bliver det meget svært at skabe en god relation imellem hund og fører, og det er netop denne relation, som fører os videre til handlingen på sigt. Relation omhandler ikke kun hvorvidt noget er positivt eller negativt, det har meget dybere rødder, som går tilbage til basale behov som for eksempel tryghed og tillid.

Sammen er vi stærkest

Det som er vigtigt at have i ménte når vi arbejder med hunde er, at det er flokdyr. Og ikke bare flokdyr, vi kan ikke understrege det nok at deres speciale er, at samarbejde som en perfekt enhed, det gør de, fordi de har behov for det for at overleve, de gør det fordi de har behov for at stå stærkest muligt sammen. Det ligger derfor meget stærkt kodet i hundens genetik at samarbejde om at løse opgaver med det formål at stå stærkt.

Vi arbejder med energier

Energier findes i mange former og kan tolkes på mange måder, det kan være følelsesmæssige energier der overordnet kan være positive eller negative, og det kan være driftsmæssige energier som er kædet sammen med bestemte instinkter. Fælles for dem er, at de findes i såvel mennesker som hunde. Ved at arbejde med dem som fælles fundament for samarbejde og forståelse, kan vi forene hund og menneske på en helt unik og meningsfuld måde.

hundetræning

Carla tager initiativ

Vi arbejder ud fra, at skabe en tæt og kærlig relation, hvilket giver os en hund der har hjertet med i det den laver.
For vi ved alle, at når hjertet er involveret – uanset hvad det er –  så har vi initiativ, engagement og arbejdsglæde!

Behov Udvikler Kompetencer

Ulvenes adfærd er et resultat af behovene for overlevelse. Ulve og dermed vores hunde, er mestre i at læse kropssprog, også over afstand, det har de behov for da de blandt andet er nødt til at kunne vurdere om det der kommer imod dem er ven eller fjende, og for at kunne kommunikere sammen i flokken. Det betyder at vores hunde har ekstremt nemt ved at aflæse vores mindste mimik når de står lige foran os.

Grunden til vi fremhæver netop disse behov og kompetencer er, at det især er dem vi skal have fokus på, når vi skal arbejde med vores hunde. Det er ekstremt vigtigt for ethvert samarbejde, at der er tillid og tryghed i det. Vi skal samtidigt have i mente, at i og med vores hunde primært kommunikerer visuelt, så er det ekstremt vigtigt at vi kan vise hvad vi vil igennem kropssprog fremfor blot at sige hvad vi vil.

”En hund tror ikke på det, du siger, den tror på det du viser”

 Vi vil komme ind på hvordan alt adfærd er styret af behov, og hvordan behov kan anvendes til at opbygge en tæt relation, og et fantastisk samarbejde mellem hund og fører.

Mange mennesker som træner med deres hunde, savner engagement fra hunden, og faktisk ofte også fra dem selv. Der er typisk lagt meget fokus på begrebet ”lydighed” og en meget handlingsbaseret træning, ude i de gængse hundeklubber og den er oftest efter de operante principper med en udefrakommende primær forstærker som belønning. Men hvad nu hvis forstærkningen kunne komme INDEFRA?

Vi har taget det niveau og rykket det 4 niveauer op, forstået på følgende måde:

Behov – Følelser – Tanker – Handlinger

Hvor de fleste tager udgangspunkt i den handling hunden skal udføre, der tager vi udgangspunkt i hvilke behov vi kan bruge/skabe som vil engagere hunden følelsesmæssigt i opgaven, skabe tanker og initiativ som til sidst kommer til udtryk i handling.

hundetræning nordjylland kurser i hundeadfærd
hundetræning nordjylland kurser i hundeadfærd